Privacy Policy

Via de website www.bouwmarktschoonoord.nl, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bouwmarkt Schoonoord acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookie-verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookie-verklaring
maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen
zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, zowel in de winkel als online, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. In de winkel kun je een klantenkaart aanvragen en gebruiken. Ook bij het gebruik van de klantenkaart worden gegevens verzameld, die ons inzage geven in je aankoopgedrag. Op het moment dat je jouw klantenkaartnummer gebruikt bij een bestelling, worden deze gegevens toegevoegd aan je aankoopgeschiedenis.

Ook kun je ons een e-mail sturen waarmee jouw gegevens automatisch in ons systeem terecht komt. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels prijsvragen, workshops en andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en jouw gegevens hebt achtergelaten.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres
Betaalgegevens
Klantenkaart-nummer
Aankoopgeschiedenis

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  het na je toestemming aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van jouw interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 • het na je toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere jouw interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, workshops, acties en andere aangelegenheden;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website of e-mail;
 • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld zo lang je jouw account niet hebt verwijderd of je klantenkaart niet hebt ingeleverd. Heb je iets gekocht zonder online account dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat je hebt gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

E-mail

Wij kunnen je, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld-mogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die je bestelling afleveren, zoals PostNL of technische partners die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookie-verklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Bouwmarkt Schoonoord plaatst.

Profilering

Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door je persoonlijke (offline) gegevens, bijvoorbeeld van je klantenkaart, te koppelen aan jouw andere gegevens, zoals online bestellingen en aankoopgeschiedenis. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien je hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons.

Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een krediet check uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met je communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde blijven waarborgen en heb je het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door jouw eerder gegeven toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookie-verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij Bouwmarkt Schoonoord is het ten alle tijden mogelijk om al je data uit de systemen te laten verwijderen die wij beheren, zonder gedoe. Hierbij is uitgesloten de data die wij verplicht moeten bewaren van o.a. de Belastingdienst. Hiervoor geldt een bewaartermijn, waarna de data zal worden vernietigd.

Vragen? Neem contact op of kom even langs, we helpen je graag verder.